Stichting Hoog-Baarlo
Stichting Hoog-Baarlo staat geregistreerd onder RSIN/fiscaal nummer ANBI: 816129617
Home.
Bestuur.
Jaaroverzicht.
Statuten.
Contact.
Home.
Bestuur.
Jaaroverzicht.
Statuten.
Contact.
Jaaroverzicht 2015

Algemene kosten en giften

08 jan.

Hosting website

€ 59.90

12 mrt.

Historisch Hoenderloo

€ 1.000,00

31 mrt.

Kosten secretariaat

€ 100,00

01 jan.

Rabo kosten

€ 14,50

01 apr.

Rabo kosten

€ 20,70

01 jul.

Rabo kosten

€ 17,85

01 aug.

Rabo kosten

€ 6,35

01 sep.

Rabo kosten

€ 6,35

01 okt.

Rabo kosten

€ 6,35

01 nov.

Rabo kosten

€ 5,00

01 dec.

Rabo kosten

€ 5,00

 

Totaal

€ 1.242,00

01 jan.

Rente Bedr. Spaar Rekening

€ 393,57

 

Totaal resultaat

- € 848,43

Saldi d.d.

Rek Courant

Bedr.

Spaar Rek.

Totaal

31 dec. 2014

€ 76,86

€ 51.544,56

€ 51.621,42

31 dec. 2015

€ 34,86

€ 50.738,13

€ 50.772,99

Rabo Rekening Courant

NL28 RABO 0336750765

 

Rabo Bedrijfs Spaar Rekening

NL83 RABO 3367200883