Over de stichting

Doelstelling en beleid

De stichting heeft ten doel: het beleggen en beheren van gelden en andere waarden, daartoe aan de stichting ter – beschikking gesteld door de te Hoenderloo gevestigde vereniging: Vereniging voor Woningbouw en Exploitatie Hoog-Baarlo, waaronder begrepen de gelden en andere waarden welke na de ontbinding van die vereniging aan de stichting ter beschikking zullen worden gesteld, alsmede van alle andere aan de stichting ter beschikking gestelde gelden en waarden.

Het besteden van uitsluitend de opbrengsten en de revenuen van haar vermogen ten behoeve van de binnen het dorp Hoenderloo of de gemeente Apeldoorn en Ede gevestigde verenigingen , stichtingen en anĀ­dere rechtspersonen en organisaties die uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend, werkzaam zijn binnen en ten nutte van de gemeenschap binnen het dorp Hoenderloo. Het vermogen van de stichting moet onaangetast blijven.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden van Stichting Hoog-Baarlo voeren de functie op vrijwillige basis uit. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden.

Uitgeoefende activiteiten

Stichting Hoog-Baarlo heeft in 2020 geen verzoeken ontvangen voor ondersteuning van verenigingen of andere initiatieven in het dorp Hoenderloo. Het vermogen is dus nagenoeg intact gebleven en initiatiefnemers kunnen zich bij de stichting melden wanneer zij ondersteuning nodig hebben. Ook zijn er in 2020 geen externe giften of donaties ontvangen.

Vragen?

Neem vooral contact met ons op.