Stichting Hoog-Baarlo
Stichting Hoog-Baarlo staat geregistreerd onder RSIN/fiscaal nummer ANBI: 816129617
Home.
Bestuur.
Jaaroverzicht.
Statuten.
Contact.
Home.
Bestuur.
Jaaroverzicht.
Statuten.
Contact.
Contactgegevens

Stichting Hoog-Baarlo

Paalbergweg 14-A

7351 AG Hoenderloo

info@stichtinghoogbaarlo.nl

RSIN/fiscaal nummer ANBI 816129617
Rabo Rekening Courant NL28 RABO 0336750765
Rabo Bedrijfs Spaar Rekening NL83 RABO 03367200833